Bon na cyfryzację

Dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizujemy Projekt POIR.06.02.00-14-0659/21 „Zarządzanie szkoleniami oraz oferowanie nowych usług z wykorzystaniem kompleksowego systemu informatycznego optymalizującego opartego na zastosowaniu mechanizmów sztucznej inteligencji bazującego na programistycznych sieciach neuronowych.”