Bon na cyfryzację

Dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizujemy Projekt POIR.06.02.00-14-0659/21 „Zarządzanie szkoleniami oraz oferowanie nowych usług z wykorzystaniem kompleksowego systemu informatycznego optymalizującego opartego na zastosowaniu mechanizmów sztucznej inteligencji bazującego na programistycznych sieciach neuronowych.”

Celem projektu jest przygotowanie się przedsiębiorstwa do zagrożeń w zakresie przygotowania oraz dostarczania usług w czasie pandemii COVID-19 przez wdrożenie rozwiązania informatycznego usprawniającego procesy w firmie Centrum Szkoleniowe Green Pencil Paweł Bieniawski

Firma zostanie przygotowania do rozwoju w zakresie realizacji zdalnych usług szkoleniowych. Zakupiony system obejmie obszary zarządzania i administracji, dostaw i dystrybucji oraz sprzedaży usług i obsługi posprzedażowa. Zostaną wprowadzone dwie nowe usługi szkolenia w zakresie umiejętności matematycznych oraz szybkiego czytania. 

Wartość projektu: 295 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 250 750,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19