Projekty UE

Projekt pt. „Zarządzanie szkoleniami oraz oferowanie nowych usług z wykorzystaniem kompleksowego systemu
informatycznego optymalizującego opartego na zastosowaniu mechanizmów sztucznej inteligencji bazujących na programistycznych sieciach neuronowych.” został zrealizowany przy wsparciu UE z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację